İnşaatta sertifikasyon

Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın 26 numara 14.01.2014 tarihli ‘İnşaat faaliyetlerinin iyileştirilmesine dair önlemler’ hakkındaki Emirnamesi’ne istinaden mimarlık, kentsel planlama ve inşaat faaliyetlerinde bulunan (veya bu faaliyetlerin bileşenlerini yapan), ayrıca bina ve yapıları muayene çalışmalarını (ileride ‘inşaat alanında faaliyetler’ olarak anılacaktır) yapan bütün tüzel kişiler ve özel girişimciler için zorunlu uygunluk sertifikalandırması işlemi gerekli kılınmıştır.

Uygunluk sertifikaları, tüzel kişilerin ve özel girişimcilerin zorluk sınıfları 1-4 olan tesislerde (bina ve yapılarda) inşaat faaliyetlerinde bulundukları durumlarda gereklidir.

Uygunluk sertifikasının alınması aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır:

   - Uzmanların sertifikasyonu

   - Teknik yeterlilik belgesinin alınması

   - Uygunluk sertifikasının alınması

   - Mesleki yeterlilik konusunda uygunluk sertifikasının alınması.

Şirketimiz, herhangi bir zorluk sınıfında ve herhangi bir safhada sertifikasyon işlemi için belge paketini hazırlama, ilgili merciye sunma ve prosedür takibi hizmetini sunmaktadır. Şirketimiz bütün sınıflar için 30 taneden fazla sertifika almış durumdadır (1. zorluk sınıfı için 15 tane sertifika aldık).

Sizin şirketinizi söz konusu belgelerin temin edilmesi ile ilgili olan rutin uğraşlardan kurtaracağız.