Danışmanlık. ‘Anahtar teslimi’ iş kurulumu. İş takibi

Yabancı bir şirketin Belarus Cumhuriyeti’nde girişimcilik faaliyetlerinde bulunması sadece aşağıda sıralanan varlıkların registre edilmesi ile mümkündür:

   1. Her nevi şirket (limited şirket, açık anonim şirketi, üniter işletme vs.)

   2. Şantiye (yabancı inşaat şirketi için).

   3. Vergi mükellef numarası (çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yabancı şirketler için)

Yabancı bir şirketin menfaatlerinin temsil edilmesi için (ancak ekonomik faaliyette bulunma hakkı tanınmaksızın – Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 1189 numara 31.12.2013 tarihli kararnamesi) Belarus Cumhuriyeti’nde yabancı bir tüzel kişinin temsilciliği açılır.

Açılış prosedürleri idari prosedür niteliğindedir ve Belarus Cumhuriyeti devlet registrasyon organlarınca yapılır. Her bir idari prosedür için belli bir evrak paketi gerekir ve belli bir süre özel olarak tayin edilir.

Şirketinize başvurarak aşağıdaki hizmetleri alırsınız (şirket registrasyon işlemi):

   - Şirket isminin onaylanması.

   - Registrasyon için gerekli olan bütün belgelerin hazırlanması.

   - Belgelerin registrasyon yapan organa sunulması.

   - Müdür ve baş muhasebecinin tayin edilmesine dair belgelerin hazırlanması.

   - Şirket mührünün sipariş edilmesi.

   - Bankada hesap açılması için evrakların hazırlanması, şirketin kuruluş sermayesine yatırım yapılması.