Tercüme bürosu, evrak legalizasyonu

Her bir şirketin iş süreci esnasında ilgili belgelerin profesyonel çevirisinin yapılması gerektiği zaman vardır.

Bizim şirketimizin çeviri sürecinin organizasyonu konusunda azami derecede doğru ve kaliteli çalışmamıza elverecek çok yıllık tecrübesi var. Şirketimizin tercümanları belgenin bütün özelliklerini dikkate alırlar. Gerekli olduğu durumlarda tercüme edilmiş belgeler noter tasdikli yaptırılabilir veya büromuzun kaşesi ile tasdik edilebilir.

Biz çok çeşitli belgelerle çalışmaktayız:Şahsi (doğum belgesi, evlilik cüzdanı, pasaport);

   - Finansal (finansal belgeler, raporlar, muhasebe bilançoları);

   - Ticari (sunumlar, ticari teklifler, sözleşmeler);

   - Tıbbi (doktor raporları);

   - Hukuki (mahkeme talepleri, kararnameler);

   - Gümrük ile ilgili (çeki listeleri, beyannameler, proforma fatura belgeleri);

   - Teknik (proje belgeleri, teknik özellik belgeleri (spesifikasyonlar));

   - Sanatsal ve gazetecilikle ilgili çeviriler (makale, kitap).

Ayrıca şirketimiz gerekli olduğu durumlarda evraklara APOSTİL alabilir ve LEGALİZASYON yaptırabilir.